Historien til Aunøya

Aunøya har en lang historie. De første husa ble trolig bygd omkring 1750. Før den tid var øya utmark og beitemark for husdyra på Jøsnøya. Aunøya tilhørte eiendommen Jøsnøya. Familier og slekter har opp gjennom årene kommet og reist.

Gammel tegning av husene på Aunøya i 1812. Laget av Paul Andreas Kaald.

I 1782 ble det oppretta tollstasjon med en kryssbetjent, som kryssa Trondheimsleia mellom Jøsnøya og Magerøya. Denne stasjonen var i drift i 130 år. På bildet nedenfor vises tuftene etter Tollarhytta på Aunøya.

I 1830 var det 30 personer som bodde på øya. Aunøya var et av de største handelsstedene i ytre Fosen, og det ble etter hvert reist en herskapelig bebyggelse på øya. Her var det skjenkestue, mye benyttet av mannskap på seilskutene som trafikkerte nord og sør i leia. Det var også fiskeri- og klippfiskproduksjon samt tingsted for bygdetinget.

Du finner enda mer om historien på hjemmesidene til Hitra historielag.