Om Aunøya

Aunøya er et statlig sikra friluftsområde og ei øy med lang og interessant historie. Det har vært menneskelig aktivitet her i over 3000 år. Aunøya var et viktig handelssted i Ytre Fosen, et av de største i området. Her var det gjestgiveri, fiskeri og klippfiskproduksjon, tollstasjon og bakeri. I tillegg var det tingsted for bygdetinget og aktivt jordbruk her frem til nyere tid. En historisk hage med imponerende frukttrær er bevis for det.  I 1830 var det registeret 30 personer bosatt på Aunøya.

I dag er det Stiftelsen Aunøya som disponerer husene og øya. De har ansvar for utleie av Hovedhuset. Foreninga Aunøyas Venner utfører dugnadsarbeid og sørger for strandrydding og vedlikehold på ideel basis. Du kan lese mer om Aunøyas Venner her.

Friluftsområdet er for allmenheten og den lune havna, badestranda, kystbarskogen og kulturlandskapet er verdt flere besøk. Hitra kommune sin kjentmannspost står ved det imponerende lønnetreet Storlønna og her får du noen anbefalinger fra UT.no.