Kontakt oss

Spørsmål om booking: leie@aunoya.no

Kontaktperson for utlevering av nøkler:

Styreleder i Stiftelsen Aunøya, Roman Lund, tlf: 91808886